organizační pokyny k výuce

31.08.2015 18:20
Souhrnné a organizační pokyny k
výuce v
úvodu školního roku 2015/2016
(veřejný dokument pro žáky a rodiče)
úterý 1. 9. 2015
-
výuka ve všech třídách probíhá do 9:40 hodin (první dvě vyučovací hodiny), mimo
1. třídy (mají zvláštní režim, informace obdrží rodiče od třídních učitelek)
-
žáci přihlášeni do školní družiny (dále ŠD) mohou využít pobytu ve
ŠD od 9:40 hodin
-
v tento den se obědy ve školní jídelně vydávají od 9:00 do 11:00 hodin
více informací:
www.skolnijidelna.cz
středa 2. 9. 2015
-
výuka na I. stupni končí v
11:40 hodin (po 4. vyučovací hodině) - mimo 1. třídy (mají
zvláštní režim)
-
výuka na II. stupni končí ve 12:35 hodin (po 5. vyučovací hodině)
-
žáci přihlášeni do ŠD mohou po vyučování využít pobytu ve
ŠD
-
žáci přihlášeni na tento den ve školní jídelně, dostanou oběd standardně po vyučování
čtvrtek 3. 9. – pátek 4. 9. 2015
-
výuka na obou stupních probíhá dle běžného rozvrhu hodin - mimo 1. třídy (mají
zvláštní režim), případná odpolední výuka se však nekoná
-
školní družina i jídelna – běžný provoz
Od pondělí 7. 9. 2015 probíhá výuka ve všech třídách standardně podle stálého rozvrhu
hodin.

 

—————

Zpět