Předmět                         Probrané učivo
Český jazyk  

 

Matematika  
 
Prvouka    
  

 

Hudební výchova

 

 

         
Výtvarná výchova

 

Pracovní výchova  

 

 

  

 

Tělesná výchova